VANWAAR DE NAAM FREA?

Legende over Rozebeke

Bron: Rozebeke en zijn ruiterprocessie. Ontstaan en evolutie. (Em. Prof Dr. M. Debackere)

Aanvankelijk was het grondgebied van Rozebeke één bos, bewoond door heidenen. Deze vereerden in hun bijgeloof, in een deel van het bos, het heilige woud, Thor - de beschermer van de paarden. Men vereerde er tevens de liefdesgodin FREA. Haar beeld was opgehangen aan een eik, aan de voet waarvan een bron ontsprong, die overgroeid was door rozen. Paters Benedictijnen kwamen in de eerste helft van de 11e eeuw van de Blandinusberg van Gent als eerste geloofspredikers naar hier met de bedoeling deze heidenen te kerstenen. De St.-Pietersabdij schonk in 1164 een Onze Lieve Vrouwbeeld dat in de nabijheid van de heidense bron aan de eik werd opgehangen. Dit beeldje trof opvallend veel gelijkenissen met de afbeelding van Frea. Heidense motieven werden vervangen door Christelijke en zo ontstond een eerste primitieve bidplaats.

Met voor de naam FREA te kiezen wil ik deze godin weer haar plaats geven. Bovendien is het ook mijn aspiratie om van deze plek een plaats te maken van liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor de ander, liefde voor de stilte en de natuur. Een plaats waar geliefden tijd voor elkaar vinden.
JAARLIJKSE PAARDENOMMEGANG

Het is een oude traditie dat er in het kleine dorp Rozebeke op de tweede zondag na 2 juli een paardenommegang wordt gehouden. De dieren en hun ruiters worden er voor de effectieve ommegang door de deken gezegend. Daarna trekken de ruiters te paard door de straten van de gemeente en verkennen ze de Zwalm. Met ruim 100 deelnemende dieren is het hoefgetrappel niet te verwaarlozen. De paardenommegang is tevens een gezellig muzikaal zomerevenement op het dorpsplein. Tal van muzikale groepen luisteren dit feest op.